Tw贸j koszyk
Szukaj
PLWyb贸r j臋zykaWyb贸r j臋zyka

Polityka prywatno艣ci i ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Klient贸w przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, sk艂adania zam贸wienia jednorazowego oraz w ramach 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 us艂ug drog膮 elektroniczn膮 lub w ramach innych okoliczno艣ci okre艣lonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
  2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klient贸w w celu realizacji zam贸wie艅, 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz innych cel贸w okre艣lonych w Regulaminie. Dane s膮 przetwarzane wy艂膮cznie na podstawie przepis贸w prawa lub zgody wyra偶onej przez Klienta zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.
  3. Zbi贸r danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zg艂aszany jest przez Sprzedawc臋 Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
  4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrze偶eniem, 偶e niepodanie okre艣lonych danych podczas procesu zakupu uniemo偶liwia z艂o偶enie i realizacj臋 zam贸wienia Klienta.
  5. Ka偶dy kto przeka偶e Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dost臋pu do ich tre艣ci oraz do ich poprawiania.
  6. Sprzedawca zapewnia mo偶liwo艣膰 usuni臋cia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedawca mo偶e odm贸wi膰 usuni臋cia danych osobowych, je偶eli Klient nie uregulowa艂 wszystkich nale偶no艣ci wobec Sprzedawcy lub naruszy艂 obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezb臋dne do wyja艣nienia tych okoliczno艣ci i ustalenia odpowiedzialno艣ci Klienta.
  7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dok艂ada wszelkich stara艅 w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dost臋pem lub wykorzystaniem.
  8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezb臋dnym do realizacji umowy sprzeda偶y.
  9. W przypadku, gdy Klient wybierze p艂atno艣膰 poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe s膮 przekazywane w zakresie niezb臋dnym dla realizacji p艂atno艣ci sp贸艂ce DialCom24 Sp. z. o.o. z siedzib膮 w Poznaniu (60-327 Pozna艅, ul. Kancelarska 15), wpisanej do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy Pozna艅, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego Nr KRS 0000306513.